Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si vašej dôvery, preto dbáme na ochranu vášho súkromia a Vašich osobných údajov

Spoločnosť INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IC: 45 660 891 a zmluvní partneri siete INSIA, sa zaoberajú sprostredkovaním finančných služieb, najmä v oblasti sprostredkovania poistenia, úverových a sporiacich produktov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými štandardmi.

Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, kde zistíte, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a na ako dlho, ako s nimi nakladáme, komu ich môžeme odovzdať a aké sú vaše práva.

Informácie o ochrane osobných údajov si stiahnete tu: