Dôchodok

Spoločne budujeme silnejšiu budúcnosť

Naše služby v oblasti zabezpečenia dôchodku

Dôchodok: Plánovanie Pre Výzvu Nazývanú Budúcnosť


V roku 2022 priemerný mesačný dôchodok dosiahol 516 eur. Táto suma má veľký vplyv na život, kedy každý cent má hodnotu. Dôchodok zahŕňa starostlivosť o zdravie, nájomné, lieky a ďalšie dôležité náklady. Ale dôchodok môže byť aj o nových začiatkoch a cestách, o zážitkoch a odpočinku. Dôchodok by nemal byť iba o prežití, ale o žití plnohodnotného a aktívneho života. Môže to byť čas, kedy konečne môžete urobiť veci, na ktoré predtým nebolo času. Nech je to cestovanie, koníčky alebo len pokoj na pláži. Pripraviť sa na dôchodok je investíciou do svojej budúcnosti. Radi Vám pomôžeme vytvoriť plán, ktorý Vám umožní dosiahnuť svoje ciele a mať istotu vo Vašich dôchodkových rokoch. Nechajte nás byť Vaším partnerom v plánovaní a realizácii Vášho aktívneho a pohodlného dôchodku.


Dôchodok z I. piliera: Základná Ochrana Vašej Budúcnosti


Slovenský systém sociálneho zabezpečenia je vstupenkou do zabezpečenej budúcnosti. Každý ekonomicky aktívny občan SR je automaticky zaradený do tohto systému cez Sociálnu poisťovňu. Prečo je to dôležité? Pretože táto základná forma zabezpečenia Vám prináša stabilitu v dôchodkových rokoch. Keď príde čas odísť na dôchodok, dôchodok z I. piliera, ktorý získate prostredníctvom Sociálnej poisťovne, Vám poskytne istotu pravidelných príjmov. Je to základná forma podpory, ktorá Vám pomôže udržať sa nad vodou v dôchodku. Dôchodok z I. piliera nie je iba suma peňazí, ale aj symbol istoty a zodpovednosti voči Vašej budúcnosti. Je to výsledok Vášho dlhodobého úsilia a práce. Preto je dôležité sa o túto časť dôchodku starostlivo starať.Dôchodok z II. piliera: Vaša Vlastná Cesta K Finančnej Nezávislosti


Druhý pilier je Vašou cestou k dobrovoľnému dôchodkovému zabezpečeniu. V tomto systéme si sami šetríte na svoj osobný dôchodkový účet, prispievajúc tak k svojej budúcej finančnej stabilite. Je to dôkaz Vašej zodpovednosti voči vlastnej budúcnosti. Príspevky do druhého piliera sú automaticky sťahované zo mzdy a odvádzané do Sociálnej poisťovne. Táto investícia vám umožňuje budovať si svoj Vlastný finančný vankúš na pohodlný dôchodok. Vstup do trhu práce predstavuje príležitosť uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. A pre tých, ktorí už sú v systéme, je prehodnotenie nastavení v druhom pilieri dôležitým krokom. Dôchodok z II. piliera je Vaša investícia do budúcnosti. Máte kontrolu nad tým, ako a kde sú Vaše finančné prostriedky zhromaždené. A my sme tu, aby sme Vám pomohli porozumieť tomuto systému, nájsť optimálne nastavenie a poskytli vám odborné poradenstvo. Dôverujte nám, aby sme Vám pomohli efektívne plánovať Váš budúci dôchodok z II. Piliera a sprevádzali Vás na ceste k finančnej nezávislosti v dôchodku.


 

Dôchodok z III. piliera: Prispôsobte Si Ho Podľa Vlastných Cieľov  


Tretí pilier otvára dvere k mnohým možnostiam, ako si individuálne šetriť na svoj dôchodok. Nájdete tu širokú paletu produktov z finančného trhu, ktoré Vám umožňujú budovať svoj dôchodkový fond podľa svojich predstáv. Do tretieho piliera spadajú rôzne alternatívy, ako sú podielové fondy, ETF fondy, doplnkové dôchodkové sporenie a iné investičné schémy. Tieto produkty Vám umožňujú investovať svoje finančné prostriedky, s cieľom zhodnotiť ich a vytvoriť si tak väčší dôchodkový kapitál. Ak chcete využiť príspevok od svojho zamestnávateľa a daňové úľavy, tretí pilier Vám poskytuje túto možnosť. Vaše úspory budú mať príležitosť rásť a zabezpečiť Vám dôstojný dôchodok. Je dôležité si uvedomiť, že výber správneho produktu a optimálneho nastavenia závisí od vašich individuálnych cieľov a preferencií. Sme tu, aby sme Vám poskytli odborné poradenstvo, pomohli Vám porozumieť všetkým možnostiam a vytvoriť plán na budúci dôchodok z III. piliera. Dovoľte nám byť Vaším sprievodcom na ceste k efektívnemu využitiu tretieho piliera. Vaša budúcnosť je našou prioritou, a my sme tu, aby sme Vám pomohli dosiahnuť finančnú istotu v dôchodkových rokoch.