Dôchodok

Spoločne budujeme silnejšiu budúcnosť

Naše služby v oblasti zabezpečenia dôchodku

I.pilier

Každý ekonomicky aktívny človek v SR je automaticky zaradený do systému sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Pri odchode na dôchodok je mu vyplácaný dôchodok z I. piliera prostredníctvom Sociálnej poisťovne.

II. pilier

Dobrovoľný systém dôchodkového zabezpečenia, prostredníctvom ktorého si šetríme na dôchodok na svoj vlastný osobný dôchodkový účet. Príspevok je nám automaticky sťahovaný zo mzdy z odvodov do Sociálnej poisťovne. Vstupujete na trh práce a potrebujete uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo chcete prehodnotiť Vaše nastavenie v II.pilieri?

III.pilier

Spadajú tu ostatné produkty na finančnom trhu, cez ktoré si šetríme na dôchodok. Podielové, ETF fondy, doplnkové dôchodkové sporenie, prípadne iné sporiace resp. investičné schémy. Chcete využiť príspevok zamestnávateľa a iné daňové úľavy?