Zarobili ste aj Vy na II. pilieri?

 Téma dôchodku väčšinou rezonuje na prelome rokov. Začiatkom roka sporiteľom začnú chodiť výpisy a mnohí nevedia v nich “čítať”. Sporitelia, ktorí majú v druhom pilieri zainvestované v dlhopisových fondoch nezarobili za minulý rok nič alebo boli v miernej strate, prišli tak o tisíce eur. V týchto fondoch je na Slovensku zainvestované cez 7 mld eur. Ak by len polovica z tejto sumy bola zainvestovaná v indexových fondoch na účty sporiteľov by sa pripísalo 1 mld. eur. V ktorej skupine sa nachádzate VY? Príklad klienta, ktorý mal na začiatku roka 2021 stav na účte okolo 20 tis. zainvestovaé v indexových fondoch, na konci roka 2021 sa mu pripísalo okolo 4 tisíc eur. Je to poriadny rozdiel, v porovnaní s klientom, ktorý má svoje prostriedky zainvestované v dlhopisových fondoch. Za obdobie troch rokov je to až okolo 40% rozdielu. Väčšina ľudí nerozumie, čo sa s ich peniazmi v druhom pilieri deje. Jednoducho nevedia aký je rozdiel medzi dlhopisovým a indexovým fondom. Keďže im prostriedky neodbúdajú priamo z ich osobných účtov, akoby sa ich to netýkalo. Pričom pri nesprávnom nastavení investície strácajú vyššie možnosti zárobku. Sofistikovanejší klienti si už urobili poriadok v nastavení fondov sami alebo prostredníctvom poradcov. Ak potrebujete posúdiť Vaše nastavenie v II. pilieri alebo ešte nie ste zúčastnený a chcete viac informácií , môžete sa na nás obrátiť s pomocou na:

https://nasepoistenie.sk/o-nas

Samozrejme, že na zabezpečenie dôchodku nebude stačiť len šetrenie v druhom pilieri. Prispieva Vám zamestnávateľ  ako zamestnancovi na III.pilier tzv. doplnkové dôchodkové sporenie a nevyužívate ho? Jednoznačne odporúčame v prípade príspevku Vášho zamestnávateľa svojim zamestnancom uzatvorenie “účastníckej zmluvy” a využitie daňovej úľavy v tomto produkte. Postačuje byť zúčastnený v prvom, druhom a treťom pilieri a mať z toho “švajčiarsky” dôchodok? Samozrejme, že nie. Potrebujem si na dôchodok odkladať ďaľšie prostriedky, aby sa mi dôchodok priblížil k môjmu príjmu v aktívnom veku. Preferujeme začať čo najskôr, kde samozrejmou zložkou portfólia sú indexové akciové fondy tzv. ETF fondy.. Pokiaľ človek nie je “v obraze” vo výbere odporúčame pasívne indexové portfóliá, kde človek resp. porfólio manažér aktívne nevyberá akcie jednotlivých spoločností, ale prostredníctvom sledovania indexov svetových, európskych akcií nakupuje široké spektrum trhu. Investovaním do indexov využíva nižšie poplatky za správu fondov, daňovú úľavu, kde môže absentovať okrem vstupných a výstupných poplatkov aj tzv. poplatok za zhodnotenie fondu, ktorý je v II. aj III. pilieri, čím sa ukrajuje z výnosov sporiteľa. My spolupracujeme so spoločnosťou  Invest4Life, o.c.p., a.s. https://www.invest4life.sk/

Poslaním našej firmy je zvyšovať finančnú gramotnosť ľudí a postupne sa viac presúvať z fyzického aj do online sveta. Preto sme pre tých, ktorí majú záujem sa vzdelávať resp. vymieňať si informácie z oblastí finančného trhu vytvorili uzatvorenú skupinu na FB s názovm “Financie bez pátosu”. https://www.facebook.com/groups/financiebezpatosu
Srdečne Vás v tejto skupine privítame a radi si vymeníme skúsenosti, znalosti z tejto oblasti, čím sa všetci môžeme obohatiť! 

„Negramotní v 21. storočí nebudú Tí, ktorí nevedia čítať a písať,

ale Tí, ktorí sa nebudú vedieť učiť, zabúdať a znovu sa učiť.“